Czerniak jamy ustnej to jeden z najczęstszych, złośliwych nowotworów występujących w obrębie jamy ustnej (około 30-40% z nich). Najczęściej występuje w obrębie dziąsła, jest niesamowicie inwazyjny i szybko się rozprzestrzenia. Przerzuty jego występują głównie do węzłów chłonnych w pobliżu miejsca ogniska (węzły żuchwowe i zagardłowe). Pojawiają się także przerzuty do płuc(do 80%).

W przypadku czerniaka języka jego przerzutowość jest mniejsza i oscyluje w granicach 58%.

Warto wspomnieć, że w przeciwieństwie do ludzkiego czerniaka, czerniak skóry u psów jest zazwyczaj łagodny, a przerzuty występują tylko w około 4% przypadku zachorowań.
Leczenie czerniaka jamy ustnej u psów.

Podczas leczenia tego rodzaju nowotworów zaleca się, chirurgiczne usuniecie guza z dodatkowym marginesem 2-3 cm zdrowej tkanki. Po zabiegu tym ponad 85% zwierząt czuje się dobrze, nie ma problemów z jedzeniem i piciem i nie wykazuje objawów choroby.

Stosuje się leczenie uzupełniające przy wykorzystaniu radioterapii. Jest to leczenie paliatywne lub radykalne. Przedłuża to średnią przeżywalność zwierzęcia w połączeniu z chemioterapią nawet o 363 dni.

Sama chemioterapia nie wykazuje dużych efektów i odpowiedź na ten rodzaj leczenia wynosi około 28%.

Ponadto stosuje się także immunoterapię za pomocą szczepionki ONCEPT. Substancja aktywna to plazmid ludzkiej tyrozynazy DNA. Niektóre z badań wykazują, że jednak działa ona wyłącznie na chorobę mikroskopową a pojawiają się takie, które całkowicie zaprzeczają jej działaniu.


Rokowania dotyczące czerniaka jamy ustnej u zwierząt.

- na rokowania ma wpływ stopień zaawansowania nowotworu oraz oczywiście wielkość guza.

- po zabiegu chirurgicznym po usunięciu guza z marginesem zdrowych tkanek nawrót choroby występuje w 30-40% przypadków a przeżywalność 10 miesięcy. Bez usuwania marginesu tkanek nawrót występuje w ponad 70% przypadków, a czas przeżycia wynosi średnio 4 miesiące.

- po maksillektomii (usuniecie wraz z guzem fragmentu szczęki) przeżywalność wzrasta o około 5-10 miesięcy, a mandibulektomii (usuniecie żuchwy całości lub jej fragmentu) to 7-17 miesięcy.


Zastosowanie elektrochemioterapii w leczeniu czerniaka jamy ustnej.


Metoda ta i jej wpływ na czerniaka jamy ustnej u zwierząt nie do końca dała nam jeszcze poznać efekty. W jednym z badań uzyskano za jej pomocą 2-miesięczną remisję.

Lek.wet.Tomasz Dominiak