Niestety, nasze domowe mruczki także cierpią na wszelakie nowotwory, które potrafią mieć tak jak u ludzi zarówno łagodny, jak i agresywny przebieg.


Występowanie nowotworów kości u kotów.

Najczęstszym nowotworem kości u kotów podobnie jak u psów jest kostniakomięsak (OSA). Stanowi on u tego gatunku 60-70% wszystkich nowotworów kości. Rzadziej zdarza się włokniakomięsak (FSA) czy chrzęstniakomięsak.

Najczęstszą lokalizacją jest szkielet osiowy i stanowi ok. 62%, miejsc występowania wszystkich przypadków nowotworu. Natomiast rak kości długich występuje tylko w 38% przypadków.

Jeżeli chodzi o kości długie, nowotwór najczęściej lokalizuje się w kościach: udowej, piszczelowej oraz promieniowej.


Kostniakomięsak kości długich w przeciwieństwie do tego rodzaju nowotworu u psów cechuje się mniejszą agresywnością u kotów. Rak ten dotyczy kotów dorosłych w wieku 8-12 lat, ale może i zdarza się u młodych kotów nawet rocznych.

Leczenie nowotworów kości u kotów.

Leczeniem z wyboru jest zabieg chirurgiczny. W przypadku kości długich najczęstszym postępowaniem jest amputacja kończyny.

Rokowania są dobre i w zależności od prac naukowych średni czas przeżycia waha się od 11 do 49 miesięcy.


W przypadku kostniakomięsaka szkieletu osiowego rokowanie jest gorsze ze względu na problem lokalnej kontroli nowotworu i waha się w granicach 5-6 miesięcy.


Radioterapia jako metoda skojarzeniowa wraz z chemioterapią może być niezbędna celem poprawy i wydłużenia życia pacjenta.