Mięsak histiocytarny to nowotwór bardzo złożony wywodzący się z monocytów z komórek Langerhansa bądź też z makrofagów. Pewne rasy psów takie jak berneński pies pasterski, rottweilery, flat coated retriever i golden retriever są bardziej predysponowane do jego powstania. Mięsak histiocytarny jest bardzo agresywnym nowotworem i cechuje się wysokim stopniem przerzutów w momencie rozpoznania.

Rodzaje mięsaka histiocytarnego u psów.

Wyróżniamy dwie postaci tego nowotworu:

miejscową-najczęściej występują w śledzionie, węzłach chłonnych, płucach, szpiku kostnym skórze, mózgu i stawach kończyn.

Rozsianą, która jest chorobą wieloukładową, gwałtownie postępującą, przy jednoczesnym włączeniu wielu narządach, takich jak śledziona, węzły chłonne, płuca, szpik kostny i skóra.


Objawy mięsaka histiocytarnego u psów.

Psy z mięsakiem histiocytarnym zazwyczaj mają niespecyficzne objawy, takie jak brak łaknienia, utrata masy ciała, a także obniżenie energii.

Inne objawy zależą od organów zaangażowanych i są zwykle konsekwencją uszkodzenia przez nowotwór poszczególnych narządów. Na przykład, gdy występuje nowotwór płuc, u psa może wystąpić kaszel i trudności z oddychaniem.


Diagnostyka mięsaka u psów.

Większość mięsaków histiocytarnych jest diagnozowane poprzez badanie cytologiczne (biopsja cienkoigłowa) lub badanie histopatologiczne (biopsja wycinkowa)

Ze względu na wysokie ryzyko rozpowszechnienia (rozprzestrzenia się po całym organizmie) zazwyczaj zalecamy badanie krwi, badanie radiologiczne klatki piersiowej (RTG) i USG jamy brzusznej. Dodatkowo ocenę szpiku kostnego w przypadku anemii. Biopsja szpiku kostnego wymaga łagodnego uspokojenia, ale zazwyczaj nie jest bolesna dla zwierzaka.


Leczenie psa z mięsakiem histiocytarnym.

W przypadku postaci miejscowej zalecany jest zabieg chirurgiczny lub radioterapia. W przypadku zajęcia stawu amputacja kończyny i / lub radioterapia stawu.

W przypadku rozsianej postaci nie zaleca się zabiegu chirurgicznego.

Ze względu wysoki potencjał przerzutowy zwykle zaleca się pewne formy chemioterapii. Istnieje kilka leków- chemioterapeutyków, które wykazały skuteczność u pacjentów z mięsakiem histiocytarnym. Wśród nich takie jak lomustyna (CECENU) i doksorubicyna.


Rokowania dotyczące mięsaka histiocytarnego u psów.

Dłuższe czasy przeżycia obserwowano u psów, u których występowała postać miejscowa i były poddane zabiegowi chirurgicznemu. Rozsiana postać mięsaka histiocytarnego jest chorobą o agresywnym przebiegu, która daje słaba słabą odpowiedź na leczenie. Istnieją jednak poszczególni pacjenci, którzy znoszą leczenie bardzo dobrze i przeżywają długi okres.