Chłoniak u psów, przyczyny i leczenie.

Jest jednym z najczęściej występujących nowotworów występujących u psów, szacuje się, że ta odmiana raka, to nawet do 20% spośród wszystkich występujących u tego gatunku. Skupia się głównie na węzłach chłonnych, a następnie organach wewnętrznych, takich jak śledziona czy wątroba.

Przyczyny powstawania chłoniaka u psów.

Zazwyczaj są one nieznane, ale istnieją pewne stałe, które mają wpływ na jego rozwój. Wśród nich wymienia się między innymi:

- leczenie immunopresyjne,

- pewne predyspozycje genetyczne,

- narażenia na promieniowanie jonizujące.

Dodatkowo wśród czynników ryzyka wymieniamy:

-zagrożenie wynikające ze specyfiki rasy psa, tu boksery, rottweilery i inne.

- wiek psa, głównie narażone są psów wieku średnim i starsze (od około 6-7 roku życia).

Rodzaje kliniczne chłoniaka u psów.

- postać wieloogoniskowa występująca u 80-85% przypadków.

- postać sródpiersiowa obejmująca około 5% zachorowań,

- postać pokarmowa występująca u 5-7% chorych psów,

- poza tym rzadziej postacie takie jak nerkowa, skórna, nerwowa i oczna.


Klasyfikacja chłoniaka według światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

- stopień I – kiedy obszar, na którym znajduje się nowotwór, jest ograniczony do pojedynczego węzła chłonnego, albo tkanki limfoidalnej znajdującej się w granicach pojedynczego narządu.

- stopień II – kiedy nowotwór rozprzestrzeniony jest na węzłach chłonnych w danej okolicy.

- stopień III – faza, gdy nowotwór obejmuje uogólnione węzły chłonne.

- stopień IV – kiedy tkanka rakowa zajmuje wątrobę i/lub śledzionę.

- stopień V – występują już zmiany w obrazie krwi, szpiku oraz narządów wewnętrznych.


Metody rozpoznania chłoniaka u psów.

Aby dokładnie rozpoznać i zdiagnozować chłoniaka u psów, należy poddać zwierzę kompleksowym badaniom. W tym:

- badania krwi,

- badania moczu,

- badanie histopatologiczne lub cytopatologiczne (zaleca się też często immunohistochemiczne)

- RTG i USG.

- badania szpiku kostnego.


Rokowania i leczenie chłoniaka u psów.

Według badań ponad 75% chłoniaków to nowotwory B-komórkowe natomiast T-komórkowe pozostałe 15-25%.

Podczas leczenia ego typu nowotworu u psa, głównym celem jest poprawa komfortu i przedłużenie życia zwierzęcia. Zarówno psy, jak i koty chore na chłoniaka przeżywają bez leczenia około 4-6 tygodni.

Leczenie chłoniaka u zwierząt to dwie metody, czasami stosuje się trzecią.

- Pierwsza to leczenie paliatywne, które przedłuża życie zwierzęcia średnio o 53 dni. Polega ona na podawaniu leków sterydowych. Remisja całkowita przy tym leczeniu wynosi około 17%.

- Drugi rodzaj leczenia to chemioterapia. Jest ona o wiele bardziej skuteczna, ale też wymaga odpowiedniego zindywidualizowania pod pacjenta.


Efekty uboczne leczenia chłoniaka u psów.

Okazuje się, że psy znoszą terapia przeciwnowotworową bardzo dobrze i tylko około 5% odczuwa efekty uboczne. Jest to bardzo ważne, tym bardziej że leczenie w 75-95% przypadków przedłuża życie w stanie komfortu nawet o 36 miesięcy.


W przypadku remisji chłoniaka szansa na jego ponowne zaleczenie to nawet 40-80%. Natomiast 10-15% zwierząt doświadcza całkowitego wyleczenia.


Ponadto występują też chłoniaki o niskim indeksie mitotyczny, które mają bardzo wolny czas podziału. W tym wypadku często nie podejmuje się ich leczenia lub stosuje się terapię lekami doustnymi, cytostatycznymi. W przypadku tego rodzaju raka rokowania zwierzęcia są o wiele lepsze.


 Immunoterapia:

Przeciwciała monoklonalne.


Pierwszy rodzaj immunoterapii to zastosowanie przeciwciał. Sprawdza się wyjątkowo dobrze podczas leczenia nowotworów u ludzi. Ważne jest także to, że metoda przynosi też wyjątkowo obiecujące rezultaty w weterynarii, szczególnie w leczeniu chłoniaka DBCL podczas leczenia skojarzeniowego.


Przeciwciała monoklonalne wiążą się do docelowego antygenu oraz wymuszają ekspresję białka na błonie komórek nowotworowych. W leczeniu chłoniaka folikularnego czy DBCL wykorzystywany jest rituximab jako chimeryczne monoklonalne przeciwciało anty-CD20 w terapii skojarzeniowej z chemioterapią CHOP.