Występowanie i zapobieganie powstawaniu guzów gruczołu mlekowego u suk.

Co to jest guz gruczołu mlekowego.


Guzy gruczołu mlekowego, to jedne z najczęstszych nowotworów występujących u psów, zaraz po nowotworach skóry. Najczęściej pojawiają się u samic, ale także zdarza się u samców, gdzie są zazwyczaj złośliwe. O ile u kotek nowotwór ten rzadko jest złośliwy, o tyle u suk, jego złośliwość oscyluje w granicach 50% przypadków.

Co sprzyja powstawaniu guzów gruczołu mlekowego?


Nowotwór ten powstaje na tle hormonalnym i tu duży wpływ ma wieloletnie stosowanie antykoncepcji hormonalnej, późna sterylizacja lub jej brak. Ponadto wskazuje się jako przyczynę otyłość w młodym wieku, a także z niektórych źródeł wynika, że wpływ może mieć epizod ciąży urojonej.

Zapobieganie powstawaniu raka gruczołu mlekowego , rozpoznanie oraz leczenie.

Aby uchronić naszego pupila przed rozwojem tego często złośliwego nowotworu, najważniejsza zdaje się być wczesna sterylizacja. Szczuje się, że sterylizacja przed 1 cyklem rujowym zmniejsza ryzyko jego powstania do 0,005%, po nim ryzyko to wzrasta już do 8%, a zabieg dopiero po drugim cyklu wpływa na rozwój u 26% zwierząt.

Ważna jest też profilaktyka, a wśród niej badania kliniczne kilka razy w roku i badanie tych obszarów ciała zwierzęcia np. podczas zabawy.


Diagnostyka nowotworu gruczołu mlekowego u suk.


Ważne jest przeprowadzać szczegółową diagnostykę różnicową w przypadku zapalenia gruczołu mlekowego, przepukliny, nowotworów w obrębie skóry oraz w przypadku powiększenia węzłów chłonnych.

Stopień zaawansowania nowotworu gruczołu mlekowego opisuje się na podstawie klasyfikacji TNM. Gdzie kolejno T oznacza wielkość guza, N przerzuty do węzłów chłonnych i M przerzuty narządowe. I tak:

Stopień I - T1(<3cm) N0M0

Stopień II - T2(3-5cm) N0M0

Stopień III - T3(>5 cm) N0M0

Stopień IV - T4(każdy)N1M0

Stopień V - T5(każdy)N(każdy)M1


Leczenie nowotworów guza mlekowego u psów.


Stosuje się głównie leczenie onkologiczne, chirurgiczne. Obejmuje to mastektomię lub hemimastektomię. Ponadto zawsze zaleca się także wycięcie jajników i macicy u suk.

W pojedynczych przypadkach lekarz prowadzący może także zalecić leczenie uzupełniające inhibitorami Cox  (np. Piroxicam), czy ukierunkowane molekularnie jak inhibitorami kinazy tyrozynowej (np. Palladia  czy Masivet– dostępna w naszej lecznicy DOM-VET).