Mięsaki poinjekcyjne są częstymi nowotworami kotów spotkanymi w praktyce lekarsko-weterynaryjnej. Są to guzy powstałe na skutek iniekcji delikatnej skóry kota. Pojawia się pytanie, czy szczepić w takim razie naszego mruczka? Oczywiście, ale należy pamiętać o tym, iż istnieje ryzyko powstania nowotworów, dlatego zwierzę powinno być obserwowane.

Mięsak poszczepienny u kotów. Występowanie.

Występują w zależności od prac w zakresie 1-1,3 na 10.000, aż do 1 na 1000 przypadków. Umiejscowienie często związane jest z lokalizacją podania szczepionki czy leku o przedłużonym działaniu najczęściej jest to okolica między łopatkowa, boczna część klatki piersiowej lub obszar kulszowy.

Najczęstszymhistiotypem jest włókniakomięsak (fibrosarcoma), ale zdarzają się też inne mięsaki w tym mięsaki wysokiego stopnia złośliwości.


Charakterystyka i diagnoza mięsaka poszczepiennego u kota.

Nowotwór ten charakteryzuje się szybkim rozwojem w momencie pojawienia się i bardzo dużą inwazyjnością. Wznowa, czyli nawrót po wycięciu chirurgicznym w zależności od badań waha się w granicach 20-50% przypadków, wystąpienie przerzutów zdarza się rzadko w ok.10-15% przypadków, wg niektórych doniesień w przyszłości może być to wyższy procent.

Diagnostyka opiera się na wykonaniu biopsji cienkoigłowej, pobraniu wycinka do badania histopatologicznego, wykonaniu badań obrazowych w tym zwłaszcza badania tomografii komputerowej.


Leczenie FISS u kotów.

Postępowaniem z wyboru jest zabieg chirurgiczny. Zabieg musi być bardzo radykalny i obecnie uważa się, że należy usunąć od 3 do 5 cm tkanek zdrowych wraz z dwiema powięziami mięśniowymi.

Pierwszy zabieg jest NAJWAŻNIEJSZY. W przypadku marginalnych zabiegów ryzyko wznowy się go ponad 90% przypadków.


Rokowania dotyczące kotów w mięsakiem poszczepiennym.

Wyróżniamy następujące czynniki rokownicze:

1. Rodzaj pierwszego zabiegu — radykalny czy marginalny.

2. Marginesy -czyste czy nie.

3. Wielkość guza — brak jednoznacznych wyników badań może mieć znaczenie.

4. Który zabieg — pierwszy czy wznowa (rokowanie mniej pomyślne).

5. Lokalizacja nowotworu — ma znacznie związane z możliwościami usunięcia guza.


Radioterapia jako leczenie uzupełniające po zabiegu chirurgicznym.

Obecnie łączy się zabieg chirurgiczny z radioterapią oraz w niektórych przypadkach z immunoterapią (ONCEPT IL -2). Immunoterapia uzupełnia leczenie operacyjne i radioterapię u kotów z włókniakomięsakiem (o średnicy 2-5 cm) bez przerzutów lub zajętych węzłów chłonnych I ma na celu obniżenie ryzyka i opóźnienie wystąpienia nawrotu choroby (miejscowego nawrotu lub przerzutu). Działanie to wykazano w badaniach terenowych prowadzonych przez okres 2 lat.

Uzyskano średni czas przeżycia wolny od choroby przez ponad 730 dni.

Operacja + naświetlania ± chemioterapia

średni czas bez nawrotów 398-810 dni

średni ogólny czas przeżycia 520 – 1290 dni

miejscowy nawrót 35- 45%

przerzuty 12 - 21%


Leczeniem uzupełniającym po zabiegu chirurgicznym jest chemioterapia onkologiczna.

Obecnie najczęstszymi lekami stosowanym często skojarzeniowo są cytostatyki z grupy antarcyklin Tzn. doksorubicyna, mitoxantron oraz leki z grupy związków alkalizujących tj. cyklofosfamid.

W badaniach in vitro wykazano działanie również leków do terapii celowanej takich jak mastnib (MASIVET).


Elektrochemioterapia w leczeniu FISS u kotów.

Wykazuje się skuteczność elektrochemioterapii jako leczenia uzupełniającego u kotów. Jednak nadal potrzeba więcej badań, aby mieć pewność, że może ona działać wystarczająco dobrze dla kota.


Postępowanie profilaktyczne dla Właścicieli kota i lekarzy weterynarii.

Należy unikać szczepień czy zastrzyków w to samo miejsce, aby uchronić mruczka przed zwiększeniem ryzyka powstania mięsaka. Obowiązkowe zastrzyki podskórne, najlepiej by wykonywane były w boczną część klatki piersiowej i ściana jamy brzusznej.


Zastrzyki domięśniowe robimy w tylną kończynę, aczkolwiek możliwe jest powstanie

mięsaka, późno zdiagnozowanego.


Szczepienia:

wścieklizna: prawa tylna kończyna podskórnie (Rabies – wścieklizna = Right – prawa strona)

- FeLV: lewa tylna kończyna SC (Leukemia – białaczka = Left – lewa strona)

- inne szczepienia: podskórnie – prawe ramię


Zasada 3-2-1 w przypadku mięsaka FISS u kotów.

Zgodnie z zasadą 3-2-1 należy koniecznie poddać biopsji guza, który:

utrzymuje się 3 miesiące po szczepieniu.

jest większy niż 2 cm,

zwiększa swoją objętość 1 miesiąc po szczepieniu koniecznie – biopsja.