Występowanie naczyniakomięsaka krwionośnego.

Naczyniakomięsak krwionośny u kotów to co czwarty co do częstotliwości występowania guzów śledzionie u tych zwierząt. Najczęściej pojawia się u samców i dotyczy kotów starszych tj. 9-10-letnich.

HSA skóry i tkanki podskórnej jest dosyć rzadkie, ale daje o wiele lepsze rokowania niż w przypadku nowotworu śledziony.

Agresywność naczyniakomięsaka krwionośnego u kotów.

Tak jak w przypadku tego odmiany raka u psów, tak i u kotów nowotwór ten daje przerzuty w ponad 60% przypadków. Najczęściej występują one w wątrobie, płucach czy mózgu.


Leczenie naczyniakomięsaka kotów.

W przypadku tego rodzaju nowotworu stosuje się leczenie takie jak splenektomia wraz z chemioterapią onkologiczną. Podczas niego wykorzystuje się leki z grupy antracyklin, m.in. doksorubicyna, mitoxantron i epirubicyna. W przeciwieństwie do terapii u psów, gdzie terapia metronomiczna wykazuje działanie u kotów, nie jest to pewne.

Leczenie HSA skóry i tkanki podskórnej warto uzupełnić o chemioterapię lub inne leczenie uzupełniające z powodu także wysokiego potencjału przerzutowego.