Historia radioterapii.


Początki radioterapii w medycynie, to oczywiście odkrycie przez Marię Skłodowską – Curie pierwiastka radu. Od tego czasu, rozwój radiologii, w tym radioterapii cały czas posuwa się do przodu. W międzyczasie dzięki odkryciu, że promieniowanie jonizujące ma właściwości niszczące komórki, które ulegają szybkim podziałom, a więc analogicznie komórki rakowe. Poprzez nagły rozwój technologii oraz mikrobiologii, efektem tych odkryć stały się aparaty do diagnostyki obrazowej (RTG, MRI, oraz TK), a także aparaty megawoltowe (kobaltowe i przyspieszacze linearne).


Rodzaje radioterapii w leczeniu raka.

Teleradioterapia:

Najczęściej stosowana terapia przeciwnowotworowa u ludzi i zwierząt w przypadku złośliwych odmian raka. Podczas tego rodzaju terapii napromieniowaniu poddaje się określoną objętość guza, plus margines zdrowych tkanek, Często także znajdujące się w pobliżu węzły chłonne.

W większości klinik w tej chwili stosuje się aparaty megawoltowe wykorzystujące kobalt 60. Jednak powoli się od nich odchodzi na rzecz przyspieszacza linowego indukującego fotony X i elektrony o różnej energii. Są one skuteczniejsze, ponieważ po pierwsze, mają lepsze wyniki rozkładu promieniowania, a po drugie, zmniejszają ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek.

Teleradioterapia stosowana jest podczas leczenia radykalnego, jak i paliatywnego. Obie mają świetne wyniki w podczas leczenia raka u zwierząt domowych i nie tylko.


Brachyterapia:

Terapia stosowana głównie podczas leczenia ognisk nowotworów, ale i jako leczenie paliatywne lub uzupełniające. Źródłem promieniowania w brachyterapii jest cez i iryd. Podczas niej stosowana jest duża dawka napromieniowania, ale wyłącznie na obszar guza lub w jego sąsiedztwie. W ten sposób jest to skuteczna metoda leczenia raka w weterynarii oraz medycynie ludzkiej, bez zbędnego napromieniowywania zdrowych komórek.

W brachyterapii możemy także spotkać się z jej odmianami, takimi jak:

- Brachyterapia śródtkankowa: gdzie źródło promieniotwórcze jest implantowane do guza,

- Brachyterapia kontaktowa: umieszczenie źródła promieniowania na guzie, np. podczas leczenia raka skóry.

- Brachyterapia dojamowa: gdzie źródło promieniowania umieszcza się bezpośrednio w sąsiedztwie guza.


Radioterapia jest jedna z podstawowych praktyk leczenia nowotworów u zwierząt, zarówno jako leczenie podstawowe, jak i cześć terapii skojarzeniowej.