Występowanie guzów tarczycy u psów jest stosunkowo rzadkie. Szacuje się, że jest około 1,2 do 3,8% wszystkich nowotworów u tego gatunku, a pojawiają się w około 9-11 roku życia. Nie wygląda na to, by płeć determinowała w jakiś sposób poziom ryzyka, natomiast zauważa się, że tego rodzaju nowotwory pojawiają się najczęścieju ras takich jak golden retriver, bokser czy beagle. Ogólnie przyczyna powstawania ich nie jest jeszcze znana.


Objawy nowotworów tarczycy u psów.

Podczas zachorowania na nowotwór tarczycy, w ponad połowie przypadków(60%) nie ma widocznych jej dysfunkcji. W pozostałych 30% występuje niedoczynność i 10% nadczynność tarczycy. Jeżeli chodzi o agresywność, około 30-40% guzów tarczycy w przyszłości tworzy przerzuty.

Ogólnie guz tarczycy u psów rzadko wywołuje widoczne objawy. Jednak właściciel powinien zauważyć zgrubienie po lewej stronie szyi pupila. Czasami pojawia się kaszel, trudność w połykaniu i oddychaniu, a istnieją też przypadki obrzęku wokół pyska.

Objawy związane z hipo- lub hiper-tarczycą, pojawiają się w przypadku, gdy jest ona czynna hormonalnie.


Diagnozowanie guza tarczycy u psa.

Ostatecznym badaniem potwierdzającym diagnozę jest biopsja pobranych podczas zabiegu próbek. Oprócz tego wykonuje się także biopsję (cytologię) regionalnych węzłów chłonnych, badani krwi moczu. RTG klatki piersiowej oraz USG i tomografię komputerową ułatwiające ocenę inwazyjności guza, oraz możliwości jego usunięcia.


Leczenie oraz rokowanie nowotworów tarczycy u psów.

W przypadku występowania guzów, przy których jest możliwość usunięcia ich, oddzielając ich masę od innych tkanek, stosuje się zabieg chirurgiczny. Jeżeli nie ma takiej możliwości, nowotwór tarczycy leczy się za pomocą radioterapii.

U psów, u których nastąpiła niekompletna resekcja lub doszło do przerzutów, dodaje się chemioterapię jako leczenie uzupełniające zabieg chirurgiczny i/lub radioterapię.

Stosuje się terapie celowaną, najczęściej lek Palladia, chemioterapię metronomiczną, oraz czasami w przypadkach kontrolowanych miejscowo może być zastosowana elektrochemioterapia.


Rokowania w przypadku raka tarczycy u psów.

Po całkowitym usunięciu chirurgicznym nieinwazyjnego guza tarczycy przeżywalność to około 3 lata. W przypadku wycięcia bardziej inwazyjnych postaci 6-12 miesięcy. Psy, które były leczone radioterapią, bez cech przerzutów przezywały nawet powyżej 2 lat.