Guz komórek tucznych u zwierząt domowych.

Guz komórek tucznych to odmiana nowotworu, który występuje u psów, jak i kotów. Jest to jeden z najczęściej występujących nowotworów skóry u psów (około 20%). Do tej pory nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyn choroby. Wiadomo, że wpływ mają predyspozycje rasowe i nowotwór ten częściej pojawia się u bokserów, labradorów, sha-pei itp. Z drugiej strony ras brachycephaliczne zazwyczaj przechodzą łagodniejsze jego formy. Guz komórek tucznych dotyczy też głównie zwierząt w zaawansowanym wieku od 9 lat wzwyż. Sam nowotwór swoim wyglądem nie odróżnia się od innych guzów skóry, dlatego ważna jest diagnoza za pomocą badania cytologicznego.

Objawy , rozpoznawanie i zachowanie guza komórek tucznych u zwierząt.

Objawy guza komórek tucznych u zwierząt.

- widoczna zmiana skórna, która po kontakcie staje się bardziej zaczerwieniona,

- w przypadku 10-20% zachorowań, pojawia się postać wieloguzkowa,

- widoczne znaczne powiększanie lub zmieszanie się zmiany, w krótkim okresie czasu,

- objawy takie jak biegunka, wymioty, utrata apetytu czy widoczny spadek masy ciała.

Postać poza skórna występuje niezwykle rzadko. Odnotowuje się przypadki guzów komórek tucznych w jamie ustnej, czy przewodzie pokarmowym.


Rozpoznanie mastocytomy u zwierząt.

Rozpoznanie guza komórek tucznych rozpoczynamy od biopsji cienkoigłowej i potwierdzającego wyniki badania histopatologicznego. Stopień MCT określa rokowania. W tej chwili możemy wyróżnić dwa stopnie low i high grade wg. Kiupela oraz trzystopniowy podział wg Patnaika.Ponadto wykonuje się dodatkowo USG, RTG i w niektórych przypadkach biopsję szpiku kostnego.


Zachowanie biologiczne guza komórek tucznych (MCT).

W zależności od rozwoju wyróżniamy:

nowotwór miejscowy,

nowotwór miejscowy oraz choroba układowa,

Zespół paranowotworowy.


Leczenie mastocytomy (guza komórek tucznych).

Przede wszystkim MCT u psa czy kota leczone jest za pomocą zabiegu chirurgicznego. Często będzie on dosyć rozległy ze względu na charakter tego typu raka. W przypadku odmian nowotworu o niskim stopniu złośliwości, zabieg taki zazwyczaj całkowicie leczy zwierzę.

Oprócz tego wykorzystuje się także leczenie skojarzeniowe, w którego zakres wchodzi chirurgia, radioterapia, chemioterapia, elektrochemioterapia i terapia celowana. W większości są to terapie stosowane w lecznicy DOM-VET.


Czynniki rokownicze guza komórek tucznych u zwierząt domowych.

Wpływ na rokowania mają takie czynniki jak:

1. klasyfikacja histologiczna według Patanaika lub Kiupel.

2. Indeks mitotyczny.

3. Ekspresje ki-67 i c-kit,

4. Lokalizacja guza

5. Stopień rozprzestrzenienia się nowotworu.