Naczyniakomięsak u psów. Objawy, rozpoznanie i leczenie naczyniakomięsaka w weterynarii.


 

Naczyniakomięsak (HSA) to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów spotykanych u psów. Najczęściej pojawia się jako guz w narządach wewnętrznych, głównie w śledzionie, czasami jednak w wątrobie lub prawym przedsionku serca. Wyjątkowo można go także spotkać w innych tkankach, ale jest to niezwykle rzadkie.


Przyczyny powstawania naczyniakomięsaka u psów.

To, co doprowadza do powstawania naczyniakomięsaka, nie zostało do tej pory pewnie określone. Zakłada się jednak, że przyczyną mogą być zaburzenia receptorów regulujących angiogenezę, np. VEGF, b-FGF, Ang-1 i 2. Ponadto istnieją rasy narażone w większym stopniu na zachorowanie na ten rodzaj nowotworu, a wśród nich między innymi: Owczarek Niemiecki, Labrador Retrevier, czy Bokser.

Objawy naczyniakomięsaka u psów.

Występują dwa typy objawów, które można zaobserwować podczas zachorowania psa na naczyniakomięsaka. – pierwszy typ, to objawy wychodzące poza charakterystykę guza takie jak anoreksja, omdlenia, osłabienie czy bladość błon służbowych.

- drugi typ, to objawy charakterystyczne dla tego typu nowotworu, wśród nich znaczne powiększenie narządu zaatakowanego przez nowotwór, deformacje skórne w obrębie okolic guza, lub wyczuwalny sam guz.


Metody rozpoznania naczyniakomięsaka u psów.

W przypadku podejrzenia, iż nasz pupil choruje na HSA, należy zgłosić się do lecznicy w celu poinformowania a lekarza oraz wykonania badania histopatologicznego guza za pomocą zabiegu chirurgicznego. W przypadku naczyniakomięsaka skóry lub tkanki podskórnej wykonuje się biopsję cienkoigłową.

Leczenie i rokowanie naczyniakomięsaków krwionośnych.

Leczenie naczyniakomięsaków krwionośnych.

 

W przypadku zachorowania na HSA śledziony najlepiej jest usunąć cały narząd zwierzęcia. Jeżeli naczyniakomięsak powstał w obrębie innego narządu wycięcie guza wraz z odpowiednim marginesem zdrowych tkanek. Ostatecznie pobiera się tylko wycinek do dalszego spersonalizowania leczenia. Tak czy inaczej, w obu przypadkach stosuje się ponadto leczenie uzupełniające w postaci chemioterapii.

Naczyniakomięsak skóry najlepiej, aby także był leczony chirurgicznie, poprzez wycięcie zmiany. Dodatkowe wycięcie okalających go tkanek zmniejsza ryzyko ponownego zachorowania zwierzęcia.

HSA tkanki podskórnej natomiast z infiltracją tkanki mięśniowej nie daje możliwości wycięcia odpowiedniego marginesu zdrowych tkanek, stąd dodatkowo zaleca się radioterapię.


Rokowania dotyczące zachorowania psa na nowotwór typu naczyniakomięsak.

Niestety jest to bardzo agresywny rodzaj nowotworów wykazujący się dużym stopniem złośliwości. W przypadku powstania guza na śledzionie jest on wykrywany, dopiero gdy u ponad 80% psów dojdzie już do przerzutów.


Wycięcie chirurgiczne guza przedłuża życie naszego pupila o około 3 miesiące. Ponadto przy odpowiednim leczeniu uzupełniającym (chemioterapii), zostaje ono przedłużone o kolejne nawet 6 miesięcy, (z czego około 10% pacjentów przeżywa powyżej roku). Połączenie chemio i immunoterapii to około 9 miesięcy dłuższego, komfortowego życia zwierzęcia.


Podczas leczenia uzupełniającego naczyniakomięsaka stosuje siędoksyrubicynę, epirubicynę, mitoxantron. Ponadto stosuje sięterapię metronomiczną, a w fazie badań znajduje się terapia celowana masitinib mesylate.


Lek o nazwie Muramyl tripeptyd phosphatidylethanolamina(L-MTP-PE) podczas badań wykazuje duża skuteczność w leczeniu tego typu nowotworu śledziony. Jednak nie znajduje się on obecnie na rynku, stąd brak możliwości zastosowania tego typu leczenia. Natomiast połączenie immunoterapii z chemioterapią wydłuża życie zwierzęcia do około 9 miesięcy.


W przypadku naczyniakomięsaka skóry, średni czas przeżycia u psa wynosi 780 dni. W przypadku HSA serca, przeżycie oscyluje w granicach 1-4 miesięcy.


Leczenie jest w większości bardzo dobrze znoszone przez pacjentów.